Aktywności Łódzkiego Klastra ICT

kształcenie

Współpraca z łódzkimi
uczelniami

Udział w klastrze umożliwia bezpośredni wpływ na kształcenie na kierunkach informatyka w największych łódzkich szkołach wyższych (Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Społecznej Akademii Nauk). Działania z tego obszaru koordynuje Zespół Zadaniowy ds. Kształcenia, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz wydziałów: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ; Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ; Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ; Matematyki i Informatyki UŁ; Instytutu Technologii Informatycznych SAN oraz reprezentanci firm z klastra zainteresowani współpracą w tym obszarze. Udział w dostępnych dla uczestników klastra aktywnościach daje możliwość bezpośredniego dotarcia dla studentów kierunków informatycznych.

biznes

Networking, biznes, reprezentacja ICT
w regionie

Klaster stanowi platformę współpracy dla firm i instytucji w nim zrzeszonych. Platforma pozwala kontaktować się podczas regularnych spotkań przedstawicielom firm, uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji samorządowych. Współpraca dotyczy zarówno tematów istotnych dla całej branży w regionie, jak i otwiera możliwość współpracy bilateralnej pomiędzy poszczególnymi uczestnikami klastra w ramach tematyki obejmującej wybrane przez nich zagadnienia biznesowe bądź projektowe.

kształcenie

Program rekomendacji przedmiotów

“Rekomendacje przedmiotów” to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce promującą współpracę Uczelni z biznesem, mająca na celu wskazanie konkretnych przedmiotów związanych z IT w programach studiów jako rekomendowanych przez biznes w kontekście przydatności w kolejnych etapach kariery. Jest to efekt współpracy pomiędzy firmami a uczelniami zrzeszonymi w ramach klastra – Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim oraz Społeczną Akademią Nauk. Firma w porozumieniu i za zgodą uczelni może oficjalnie zarekomendować wybrany przez siebie, związany bezpośrednio z informatyką przedmiot. Informacja o udzieleniu rekomendacji pojawi się w programie danych studiów.

wydarzenia

Łódzkie Dni Informatyki

Łódzkie Dni Informatyki to największy event z obszaru ICT w województwie łódzkim organizowany od 2017 roku na kampusach Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Każdego roku #ŁDI to szereg bezpłatnych wykładów, warsztatów oraz targi pracy dedykowane tylko i wyłącznie branży IT. Inspirujący prelegenci, zawsze aktualna wiedza przekazywana przez praktyków z największych firm z branży oraz praktyczne warsztaty obejmujące wszystkie aktualnie trendujące technologie to znak rozpoznawczy #ŁDI. Dotychczasowe 7 edycji wydarzenia zgromadziło w sumie ponad 6000 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać ponad 120 wykładów i wziąć udział w ponad 60 warsztatach.

kampanie promocyjne

Join IT in Łódź

Pokazujemy Łódź jako miasto wysokich technologii z dobrymi uczelniami i firmami z branży IT, które są otwarte na pracowników pochodzących z różnych krajów, wspierają przebranżawianie oraz oferują ścieżki kariery dla osób z bardzo różnym  wykształceniem. Pokazujemy również historię osób pracujących w łódzkim IT, którzy przyjechali do Łodzi z różnych rejonów Polski i świata, zaaklimatyzowali się w naszym mieście i związali z nim swoje życie zawodowe i prywatne.

DEBATY

Trendy I(T) Rewolucje

Debaty technologiczne klastra “Trendy I(T) Rewolucje” to inicjatywa mająca na celu propagowanie najnowszych technologii. Uczestnikami debat są eksperci reprezentujący firmy zrzeszone w klastrze. Tematyka debat obejmuję m.in. AI, Cloud, Smart Buidlings oraz IoT. Cykl prezentuje konkretne treści, które bez nachalnej sprzedaży pokazują nowe trendy w światowej branży IT.

konkursy

Łódzki[a] Programista[ka] Roku

Łódzki[a] Programista[ka] Roku to konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się łódzkich programistów. Konkurs jest skierowany do studentów i studentek łódzkich uczelni oraz pracowników łódzkich firm IT. W konkursie przyznawane są nagrody w kategorii Studenci oraz w kategorii Open – otwartej dla wszystkich profesjonalistów z łódzkich firm IT. Konkurs promuje programistów zaangażowanych w projekty związane z Łodzią, w tym projekty open source oraz dzielenie się wiedzą w ramach różnych wydarzeń i społeczności.

warsztaty

Warsztaty Eksperckie

Warsztaty eksperckie klastra to inicjatywa skierowana
m.in. do studentów Politechniki Łódzkiej , Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk. Warsztaty, realizowane przez specjalistów z klastrowych firm, dają możliwość podniesienia kompetencji uczestników w obszarze tematyki warsztatów. Spotkania odbywają się online lub stacjonarnie – zarówno w siedzibach firm, jak i na uczelniach. Warsztaty dają firmom możliwość dotarcia do osób zainteresowanych prezentowaną
tematyką.