Rekomendacje przedmiotów Łódzkiego Klastra ICT

kształcenie

Program “Rekomendacje przedmiotów” został stworzony przez Zespół Zadaniowy ds. Kształcenia Łódzkiego Klastra ICT. Jest to program autorski, stanowiący jedną z form współpracy pomiędzy firmami a uczelniami (Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim oraz Społeczną Akademią Nauk) zrzeszonymi w ramach Klastra. 

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, promującą współpracę uczelni z biznesem w zakresie promowania konkretnych przedmiotów w programach studiów.  

W procesie rekomendacji oceniane są m.in. sposób i jakość prowadzenia zajęć (w ramach hospitacji przedmiotów przez specjalistów – ekspertów z firm), wykorzystywane materiały szkoleniowe oraz sposób weryfikacji wiedzy studentów.