#

Jesteśmy Klastrem ICT
Budowa świadomości

społeczności IT jest naszym celem

ZOBACZ

Jesteśmy Klastrem ICT
Współpraca w regionie

to motto Naszego działania

ZOBACZ

Jesteśmy Klastrem ICT
Współpraca w regionie

to motto Naszego działania

ZOBACZ

Jesteśmy Klastrem ICT
Współpraca w regionie

to motto Naszego działania

ZOBACZ
źródło: www.lodz.pl

Jesteśmy Klastrem
ICT Polska Centralna

Reprezentujemy i integrujemy w skali regionu branżę ICT, złożoną z przedstawicieli środowisk biznesowych, akademickich oraz organizacji otoczenia biznesu. Wzmacniamy pozycję branży ICT w regionie i tworzymy warunki dla jej dalszego, dynamicznego rozwoju. Dysponujemy ważnym i rozpoznawalnym głosem w dyskusji nad przyszłością i kierunkami rozwoju regionu, będącym źródłem inicjatyw wspierających innowacyjność i współpracę środowisk: gospodarczych, akademickich, naukowych i samorządowych oraz stanowiący merytoryczne i opiniotwórcze wsparcie dla inicjatyw zgłaszanych przez inne podmioty będące uczestnikami życia gospodarczego.

Więcej informacji na temat Klastra możesz pobrać w postaci foldera informacyjnego.

Aktualne wydarzenia

Aktualne wydarzenia

Wczoraj uczeń, dziś pracownik

Wczoraj uczeń, dziś pracownik
slide

Przyszłość IT - IT Przyszłości

Przyszłość IT - IT Przyszłości
slide

EFG 2021

EFG 2021
slide

Łódzkie Dni Informatyki 2021

Łódzkie Dni Informatyki 2021
slide

ŁDI 2021 x Biznes

ŁDI 2021 x Biznes
slide

uczestnicy
Naszego klastra

zapoznaj się z Naszym potencjałem.

Koordynator Klastra
Politechnika Łódzka

Inicjator powstania ICT Polska Centralna Klaster. Jest jednym z organów klastra. Powołuje Przewodniczącego Rady Klastra, który organizuje prace Rady Klastra. Reprezentuje klaster w relacjach zewnętrznych. Do koordynatora składane są wnioski ws. przystąpienia do klastra.

Administrator Klastra
Fundacja Politechniki Łódzkiej

Administrator zapewnia podstawową obsługę administracyjną, organizacyjną i promocyjną klastra. Jest jednym z organów klastra. Uczestnicy klastra roczną składkę członkowską wnoszą do Administratora Klastra. Administrator odpowiada za realizację zadań zleconych przez Radę i Przewodniczącego Klastra.

logo Politechnika Łódzka
logo Uniwersytet Łódzki
logo Społeczna Akademia Nauk
logo ABB
logo Accenture
logo Asseco Data Systems
logo Atos
logo Bionanopark Łódź
logo Ceri International
logo Comarch
logo Commerzbank
logo Corning
logo Ericsson
logo Exaco
logo Fujitsu Technology Solutions
logo Fundacja Politechniki Łódzkiej
logo GFT Poland
logo GlobalLogic Hitachi
logo Harman
logo Hexagon
logo Idemia
logo Inovatica
logo Knowit
logo Le Polish Bureau
logo Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
logo Łódzka Kolej Aglomeracyjna
logo Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
logo MakoLab
logo Media4U
logo Rosmann
logo Sigfox Poland
logo Toya
logo Transition Technologies
logo Whirlpool
logo Wielton
logo Politechnika Łódzka
logo Uniwersytet Łódzki
logo Społeczna Akademia Nauk
logo ABB
logo Accenture
logo Asseco Data Systems
logo Atos
logo Bionanopark Łódź
logo Ceri International
logo Comarch
logo Commerzbank
logo Corning
logo Ericsson
logo Exaco
logo Fujitsu Technology Solutions
logo Fundacja Politechniki Łódzkiej
logo GFT Poland
logo GlobalLogic Hitachi
logo Harman
logo Hexagon
logo Idemia
logo Inovatica
logo Knowit
logo Le Polish Bureau
logo Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
logo Łódzka Kolej Aglomeracyjna
logo Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
logo MakoLab
logo Media4U
logo Rosmann
logo Sigfox Poland
logo Toya
logo Transition Technologies
logo Whirlpool
logo Wielton
#

Nasze oferty
Staży i Pracy w branży IT

Znajdziesz tutaj zbiór aktualnych ofert pracy oferowanych przez uczestników klastra.

Sprawdź
Staże i praca

Działamy realizując
Cele Klastra

Budowanie
świadomości społeczności

w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w Polsce centralnej w obszarze szeroko rozumianej branży IT i intensywnie rozwijającego się przemysłu informatycznego w regionie.

Współpraca
z ośrodkami akademickimi

w celu rozwoju kierunków kształcenia, badań naukowych i budowy kompetencji na potrzeby branży IT.

Kreowanie
pozytywnego wizerunku

prezentacja osiągnięć i kompetencji uczestników klastra wśród przedstawicieli biznesu z Polski i ze świata.

Poszerzanie wiedzy
wśród przedstawicieli biznesu

na temat programów oraz możliwości pomocowych jakie mogą uzyskać ze strony władz regionalnych, lokalnych oraz wszelkich innych instytucji, poprzez współpracę z ICT Polska Centralna lub członkami klastra indywidualnie.

Współpraca
z władzami różnych szczebli

terenu Polski centralnej dotycząca istniejącego i przyszłego potencjału branży IT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Aktywny udział
jako konsultanta dla władz lokalnych

w budowaniu silnej pozycji Polski centralnej w obszarze ICT, a także jako partnera przy realizacji projektów publicznych i prywatnych w regionie.

#

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Łódzkiej
Przewodniczący Rady
ICT Polska Centralna Klaster
Dyrektor Instytutu Elektroniki

Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Nasze idee realizują
Zespoły Zadaniowe

Zapoznaj się ich celami, zadaniami oraz składem osobowym.

#

Marek Walczak
ds. KSZTAŁCENIA

Zespół Zadaniowy ds. Kształcenia podejmuje działania podnoszące jakość kształcenia w uczelniach skupionych w klastrze. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele największych firm sektora ICT w regionie oraz prodziekani wydziałów PŁ, UŁ, SAN kształcących na kierunku informatyka. Zakres działań zespołu to m.in. przegląd programów studiów pod kątem dostosowania ich do potrzeb branży ICT, opracowanie profili stanowiskowych poszukiwanych przez firmy specjalistów, przygotowywanie nowych bloków obieralnych przedmiotów, hospitacje zajęć prowadzonych na uczelniach.

#

Michał Hertel
ds. STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI

Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji zajmuje się inicjowaniem przedsięwzięć promocyjnych służących szerzeniu świadomości dotyczącej potencjału łódzkiej branży IT. Zespół zajmuje się m.in. wspieraniem studentów w zakresie organizacji tematycznych wydarzeń z obszaru ICT, przyznaje granty dla kół naukowych i organizacji studenckich, odpowiada za przyznawanie indywidualnych stypendiów klastra. Współdziała z samorządami lokalnymi przy organizacji wydarzeń gospodarczych np. Europejskim Forum Gospodarczym, aktywnie współpracuje z lokalnymi mediami, zajmuje się merytoryczną stroną organizacji Łódzkich Dni Informatyki.

#

Bogumił Zięba
ds. PROJEKTÓW

Zespół Zadaniowy ds. Projektów został powołany do przygotowywania i realizacji projektów w ramach klastra. Zakres zadań obejmuje m.in. rozpoznawanie potrzeb i potencjałów uczestników pod kątem wspólnych przedsięwzięć projektowych. Zespół rozpoznaje też możliwości udziału w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych z poziomu europejskiego, krajowego i lokalnego. W ramach zespołu w kręgu firm i uczelnianych jednostek zainteresowanych daną tematyką wypracowywane są wnioski na projekty, które są realizowane w oparciu o zewnętrzne wsparcie finansowe.

#

Honorowy Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster
Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Spójrz na
Niektóre z naszych inicjatyw

Szeroki zakres udanych przedsięwzięć z powodzeniem realizowanych w ramach klastra.

#

Jesteście gotowi dołączyć do Nas?

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na Was.

Dołącz

Kształcenie kadr dla branży
w ICT Polska Centralna Klaster

Wysoce wykwalifikowana profesjonalna usługa z kreatywnym akcentem.

Studenci kierunków IT i pokrewnych

Wydziałów

Nauczycieli akademickich

Absolwentów rocznie

Kierunków studiów

Profesorów
#

Potencjał regionu
Łódzkiego

Łódź to trzecie co do wielkości miasto w Polsce, doskonale zlokalizowane w sercu Polski i Europy. Jego niewątpliwymi atutami są lokalizacja i połączenie z polskimi i europejskimi miastami siecią dróg i autostrad, a także obecność międzynarodowego lotniska zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum miasta. Łódź to miasto z ponad 705 tys. mieszkańców, ale co warto zauważyć, również ok. 1,5 mln osób mieszkających w promieniu 30 km od Łodzi.

Miliona mieszkańców

Tysięcy studentów

Naukowców

Studentów kierunków ICT

Podmiotów gospodarczych ICT

Absolwentów ICT rocznie
#

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do Newsletter

będziesz zawsze dobrze poinformowany

Podaj adres e-mail:
#

Administrator Klastra

 +48 42 631 29 20

adres email

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź