Aktualności

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
W ŁÓDZKIM KLASTRZE ICT

Działalność klastra służy integracji środowiska podmiotów branży, budowaniu społecznej świadomości w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w obszarze szeroko rozumianej branży IT w regionie.

Integracja branży

Integracja łódzkiej branży ICT - forum wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących różnych aspektów działalności przedsiębiorstw

Dostęp do pracowników

Łatwiejszy dostęp do potencjalnych pracowników - studentów i absolwentów największych uczelni w regionie łódzkim

widoczność branży

Wspólna reprezentacja na rzecz stworzenia lepszych warunków dla rozwoju łódzkiej branży ICT przed organami władzy państwowej i samorządowej

dostęp do uczelni

Priorytetowy dostęp do inicjatyw realizowanych w Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Społecznej Akademii Nauk

klastrowe projekty

Wyłączny dostęp do projektów realizowanych przez klaster - m.in. Łódzkie Dni Informatyki, Join IT in Łódź, Warsztaty Eksperckie

widoczność uczestników

Widoczność uczestników klastra - zaangażowanie na rzecz regionu i branży

Rada Klastra i Zespoły Zadaniowe

prof. Paweł Strumiłło

Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra ICT
Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Grzegorz Trzciński

Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra
Atos Poland Global Services

1675427583933

Anna Pawłowska

Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego
ds. Projektów i Promocji
Vention

Marek Walczak

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego
ds. Kształcenia
Harman Connected Services

Andrzej Tabara

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego
ds. Współpracy Biznesowej

Exaco

Nasze aktywności

WYDARZENIE

Łódzkie Dni Informatyki

Łódzkie Dni Informatyki to największy event z obszaru ICT w województwie łódzkim organizowany od 2017 roku na kampusach Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Każdego roku #ŁDI to szereg bezpłatnych wykładów, warsztatów oraz targi pracy dedykowane tylko i wyłącznie branży IT. Inspirujący prelegenci, zawsze aktualna wiedza przekazywana przez praktyków z największych firm z branży oraz praktyczne warsztaty obejmujące wszystkie aktualnie trendujące technologie to znak rozpoznawczy #ŁDI.

KAMPANIA PROMOCYJNA

Join IT in Łódź

Pokazujemy Łódź jako miasto wysokich technologii z dobrymi uczelniami i firmami z branży IT, które są otwarte na pracowników pochodzących z różnych krajów, wspierają przebranżawianie oraz oferują ścieżki kariery dla osób z bardzo różnym  wykształceniem. Pokazujemy również historię osób pracujących w łódzkim IT, którzy przyjechali do Łodzi z różnych rejonów Polski i świata, zaaklimatyzowali się w naszym mieście i związali z nim swoje życie zawodowe i prywatne.

KONKURS

Łódzki[a] Programista[ka] Roku

Łódzki[a] Programista[ka] Roku to konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się łódzkich programistów. Konkurs jest skierowany do studentów i studentek łódzkich uczelni oraz pracowników łódzkich firm IT. W konkursie zostaną przyznane nagrody w kategorii Studenci oraz w kategorii Open – otwartej dla wszystkich profesjonalistów z łódzkich firm IT.

WARSZTATY

Warsztaty Eksperckie

Warsztaty eksperckie klastra to inicjatywa skierowana m.in. do studentów Politechniki Łódzkiej , Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk. Warsztaty, realizowane przez specjalistów z klastrowych firm, dają możliwość podniesienia kompetencji uczestników w obszarze tematyki warsztatów. Spotkania odbywają się online lub stacjonarnie – zarówno w siedzibach firm, jak i na uczelniach. Warsztaty dają firmom możliwość dotarcia do osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

KONKURS

Trendy I(T) Rewolucje

Debaty technologiczne klastra “Trendy I(T) Rewolucje” to inicjatywa mająca na celu propagowanie najnowszych technologii. Uczestnikami debat są eksperci reprezentujący firmy zrzeszone w klastrze. Tematyka debat obejmuję m.in. AI, Cloud, Smart Buidlings oraz IoT. Cykl prezentuje konkretne treści, które bez nachalnej sprzedaży pokazują nowe trendy w światowej branży IT.

Chcesz dołączyć do
Łódzkiego Klastra ICT?