Debaty technologiczne
ICT Polska Centralna Klaster

Debaty technologiczne klastra ICT Polska Centralna to nowa inicjatywa, mająca na celu propagowanie najnowszych technologii z branży ICT przez ekspertów spośród przedstawicieli Uczestników Klastra w formule moderowanych debat z udziałem ekspertów w danej dziedzinie. Klaster zrzesza największe i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa z branży ICT z województwa Łódzkiego, zatrudniające 30 000 pracowników w łódzkim i prawie 80 000 w Polsce, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny debat.

Tematy pierwszych debat technologicznych toczyć się będą wokół trzech obszarów: „Artificial Intelligence”, „IoT/IoB/Smart business” oraz „Cloud”.

„AI jako sposób na wyrwanie się Polski z pułapki średniego dochodu”.
Jeśli przeczuwasz, że prawdziwa AI to coś więcej niż pralka dozująca odpowiednią ilość proszku to ta debata jest dla Ciebie.
AI staje się nowym paliwem napędowym nie tylko biznesu, ale całych krajów. Wykorzystywane jest do zdobycia przewagi gospodarczej, kulturalnej, militarnej. Gdzie w tym wyścigu jest Polska? W trakcie debaty będziemy poruszać tematy związane z praktycznym procesem wdrażania innowacji, z naciskiem na to jak omijać istniejące blokady rozwoju projektów AI w naszym kraju.

„Think B?” rozwiązania biznesowe z obszaru IoT/IoB/Smart business.
Posiadasz firmę i myślisz, że jesteś smart? Zapewne masz rację, ale czy wiesz jak w swoim biznesie wykorzystać potencjał IoT, IoB i wszystkich innych smart rozwiązań z sektora IT?

Sztuczna inteligencja (AI) wspiera rozwój biznesu, ale coraz mocniej zaczynają ją ograniczać kwestie związane z naruszeniami prywatności i bezpieczeństwa. Wyjaśnimy, jak zadbać o etyczny rozwój biznesu ze wsparciem AI.

„Chmura a koszty - jak je liczyć, by się nie przeliczyć?”
Jak sprawdzić czy przejście do chmury jest uzasadnione biznesowo? Ile będzie mnie to kosztowało? O co mam pytać i jak analizować dostępne na rynku oferty?

Aktualne wydarzenia

Aktualne wydarzenia

uczestnicy
Naszego klastra

zapoznaj się z Naszym potencjałem.

Koordynator Klastra
Politechnika Łódzka

Inicjator powstania ICT Polska Centralna Klaster. Jest jednym z organów klastra. Powołuje Przewodniczącego Rady Klastra, który organizuje prace Rady Klastra. Reprezentuje klaster w relacjach zewnętrznych. Do koordynatora składane są wnioski ws. przystąpienia do klastra.

Administrator Klastra
Fundacja Politechniki Łódzkiej

Administrator zapewnia podstawową obsługę administracyjną, organizacyjną i promocyjną klastra. Jest jednym z organów klastra. Uczestnicy klastra roczną składkę członkowską wnoszą do Administratora Klastra. Administrator odpowiada za realizację zadań zleconych przez Radę i Przewodniczącego Klastra.

logo Politechnika Łódzka
logo Uniwersytet Łódzki
logo Społeczna Akademia Nauk
logo ABB
logo Accenture
logo Asseco Data Systems
logo Atos
logo Bionanopark Łódź
logo Cedp.tech
logo Ceri International
logo Comarch
logo Commerzbank
logo Corning
logo Ericsson
logo Exaco
logo Fujitsu Technology Solutions
logo Fundacja Politechniki Łódzkiej
logo GFT Poland
logo GlobalLogic Hitachi
logo Harman
logo Hexagon
logo Idemia
logo Incubly
logo Inovatica
logo iTechArt
logo Knowit
logo Le Polish Bureau
logo Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
logo Łódzka Kolej Aglomeracyjna
logo Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
logo MakoLab
logo Media4U
logo Pixel Technology
logo Rosmann
logo Technikum Administracyjno-Usługowe
logo Toya
logo Transfer Multisort Elektronik
logo Transition Technologies
logo Whirlpool
logo Wielton
logo Politechnika Łódzka
logo Uniwersytet Łódzki
logo Społeczna Akademia Nauk
logo ABB
logo Accenture
logo Asseco Data Systems
logo Atos
logo Bionanopark Łódź
logo Cedp.tech
logo Ceri International
logo Comarch
logo Commerzbank
logo Corning
logo Ericsson
logo Exaco
logo Fujitsu Technology Solutions
logo Fundacja Politechniki Łódzkiej
logo GFT Poland
logo GlobalLogic Hitachi
logo Harman
logo Hexagon
logo Idemia
logo Incubly
logo Inovatica
logo iTechArt
logo Knowit
logo Le Polish Bureau
logo Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
logo Łódzka Kolej Aglomeracyjna
logo Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
logo MakoLab
logo Media4U
logo Pixel Technology
logo Rosmann
logo Technikum Administracyjno-Usługowe
logo Toya
logo Transfer Multisort Elektronik
logo Transition Technologies
logo Whirlpool
logo Wielton
#

Nasze oferty
Staży i Pracy w branży IT

Znajdziesz tutaj zbiór aktualnych ofert pracy oferowanych przez uczestników klastra.

Sprawdź
Staże i praca

Działamy realizując
Cele Klastra

Budowanie
świadomości społeczności

w zakresie możliwości kształcenia, pracy i późniejszego rozwoju w Polsce centralnej w obszarze szeroko rozumianej branży IT i intensywnie rozwijającego się przemysłu informatycznego w regionie.

Współpraca
z ośrodkami akademickimi

w celu rozwoju kierunków kształcenia, badań naukowych i budowy kompetencji na potrzeby branży IT.

Kreowanie
pozytywnego wizerunku

prezentacja osiągnięć i kompetencji uczestników klastra wśród przedstawicieli biznesu z Polski i ze świata.

Poszerzanie wiedzy
wśród przedstawicieli biznesu

na temat programów oraz możliwości pomocowych jakie mogą uzyskać ze strony władz regionalnych, lokalnych oraz wszelkich innych instytucji, poprzez współpracę z ICT Polska Centralna lub członkami klastra indywidualnie.

Współpraca
z władzami różnych szczebli

terenu Polski centralnej dotycząca istniejącego i przyszłego potencjału branży IT w obszarze kreowania rynku pracy, inwestycji oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Aktywny udział
jako konsultanta dla władz lokalnych

w budowaniu silnej pozycji Polski centralnej w obszarze ICT, a także jako partnera przy realizacji projektów publicznych i prywatnych w regionie.

#

Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Łódzkiej
Przewodniczący Rady
ICT Polska Centralna Klaster
Dyrektor Instytutu Elektroniki

Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Nasze idee realizują
Zespoły Zadaniowe

Zapoznaj się ich celami, zadaniami oraz składem osobowym.

#

Marek Walczak
ds. KSZTAŁCENIA

Zespół Zadaniowy ds. Kształcenia podejmuje działania podnoszące jakość kształcenia w uczelniach skupionych w klastrze. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele największych firm sektora ICT w regionie oraz prodziekani wydziałów PŁ, UŁ, SAN kształcących na kierunku informatyka. Zakres działań zespołu to m.in. przegląd programów studiów pod kątem dostosowania ich do potrzeb branży ICT, opracowanie profili stanowiskowych poszukiwanych przez firmy specjalistów, przygotowywanie nowych bloków obieralnych przedmiotów, hospitacje zajęć prowadzonych na uczelniach.

#

Michał Hertel
ds. STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI

Zespół Zadaniowy ds. Strategii Rozwoju i Promocji zajmuje się inicjowaniem przedsięwzięć promocyjnych służących szerzeniu świadomości dotyczącej potencjału łódzkiej branży IT. Zespół zajmuje się m.in. wspieraniem studentów w zakresie organizacji tematycznych wydarzeń z obszaru ICT, przyznaje granty dla kół naukowych i organizacji studenckich, odpowiada za przyznawanie indywidualnych stypendiów klastra. Współdziała z samorządami lokalnymi przy organizacji wydarzeń gospodarczych np. Europejskim Forum Gospodarczym, aktywnie współpracuje z lokalnymi mediami, zajmuje się merytoryczną stroną organizacji Łódzkich Dni Informatyki.

#

Bogumił Zięba
ds. PROJEKTÓW

Zespół Zadaniowy ds. Projektów został powołany do przygotowywania i realizacji projektów w ramach klastra. Zakres zadań obejmuje m.in. rozpoznawanie potrzeb i potencjałów uczestników pod kątem wspólnych przedsięwzięć projektowych. Zespół rozpoznaje też możliwości udziału w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych z poziomu europejskiego, krajowego i lokalnego. W ramach zespołu w kręgu firm i uczelnianych jednostek zainteresowanych daną tematyką wypracowywane są wnioski na projekty, które są realizowane w oparciu o zewnętrzne wsparcie finansowe.

#

Honorowy Przewodniczący Rady ICT Polska Centralna Klaster
Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Spójrz na
Niektóre z naszych inicjatyw

Szeroki zakres udanych przedsięwzięć z powodzeniem realizowanych w ramach klastra.

#

Jesteście gotowi dołączyć do Nas?

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na Was.

Dołącz

Kształcenie kadr dla branży
w ICT Polska Centralna Klaster

Wysoce wykwalifikowana profesjonalna usługa z kreatywnym akcentem.

Studenci kierunków IT i pokrewnych

Wydziałów

Nauczycieli akademickich

Absolwentów rocznie

Kierunków studiów

Profesorów
#

Potencjał regionu
Łódzkiego

Łódź to trzecie co do wielkości miasto w Polsce, doskonale zlokalizowane w sercu Polski i Europy. Jego niewątpliwymi atutami są lokalizacja i połączenie z polskimi i europejskimi miastami siecią dróg i autostrad, a także obecność międzynarodowego lotniska zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum miasta. Łódź to miasto z ponad 705 tys. mieszkańców, ale co warto zauważyć, również ok. 1,5 mln osób mieszkających w promieniu 30 km od Łodzi.

Miliona mieszkańców

Tysięcy studentów

Naukowców

Studentów kierunków ICT

Podmiotów gospodarczych ICT

Absolwentów ICT rocznie
#

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się do Newsletter

będziesz zawsze dobrze poinformowany

Podaj adres e-mail:
#

Administrator Klastra

 +48 42 631 29 20

adres email

Fundacja Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź