Sztuczna inteligencja w edukacji – seminarium na PŁ

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej zaprasza na seminarium “Sztuczna inteligencja w edukacji”, będące okazją do dyskusji nad wpływem SI na nasze życie, a w szczególności na edukację na uczelniach.

W Instytucie Informatyki PŁ badania nad sztuczną inteligencją (SI) są prowadzone od blisko 50 lat. Obecnie kształcenie studentów w zakresie SI prowadzone jest w PŁ na różnych kierunkach studiów. Zarówno wszyscy nasi pracownicy, jak i studenci mają dostęp do współczesnych narzędzi sztucznej inteligencji, stąd pomysł na wspólne seminarium. Pytanie, jak można je stosować w edukacji, to tylko jedno z istotnych wyzwań, przed którymi stoi uczelnia.

– Właściwa edukacja pozwala nie tylko zdobyć odpowiednią wiedzę odnośnie tworzenia nowoczesnych modeli sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim konstruktywnie korzystać z dobrodziejstw SI. Jej liczne wdrożenia jednoznacznie pokazują, że dzięki SI potrafimy zwiększać efektywność swojej pracy, korzystniej i szybciej rozwiązywać niektóre problemy oraz służyć społeczeństwu – wyjaśnia dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ, dziekan Wydziału FTIMS, zapraszając na pierwsze spotkanie.

Informatycy z Wydziału FTIMS planują cykl takich seminariów, będących okazją do dyskusji na temat roli sztucznej inteligencji w edukacji. To też dobra okazja do rozwiania naszych obaw towarzyszących korzystaniu z SI, wynikających głównie z nieznajomości zagadnienia.

– Wychodzimy z założenia, że technologia powinna być używana w sposób etyczny i odpowiedzialny, a narzędzia SI są dobrodziejstwem nauki i powinny wspierać społeczeństwo, a nie stanowić dla niego zagrożenie. Ważne jest zrozumienie otaczających nas technologii, prawidłowe i efektywne ich wykorzystanie oraz tworzenie takich rozwiązań, które wychodzą naprzeciw kolejnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym – dodaje dziekan.

Politechnika Łódzka koordynuje takie działania poprzez Rektorski Zespół ds. rozwoju Sztucznej Inteligencji, któremu przewodniczy profesor Wojciechowski.

Seminarium odbędzie się we wtorek, 16 stycznia o godz. 14:15 w auli F10 na Wydziale FTIMS, al. Politechniki 8 (Lodex). Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.