Pixel Technology nowym członkiem Klastra Life Science

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma dołączyła do prestiżowego klastra Life Science w Krakowie. Klaster Life Science posiada status Krajowego Klastra Kluczowego, co oznacza, że jest jednym z 15 najważniejszych klastrów strategicznych w Polsce, mających duże znaczenie dla rozwoju gospodarki oraz konkurencyjności i innowacyjności na arenie międzynarodowej.

Inicjatywa Klastra Life Science Kraków łączy wiele podmiotów z różnych dziedzin, takich jak: przedsiębiorstwa sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa (w tym szpitale) oraz jednostki naukowe, w tym uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe. Dzięki współpracy z klastrem, nasza firma będzie miała możliwość realizacji nowych projektów, zwłaszcza związanych ze sztuczną inteligencją.

Grupa Digital Health & Big Data, działająca w obrębie klastra, ma na celu rozwijanie technologii, procesów oraz narzędzi zbierania i przetwarzania danych w celu optymalizacji procesów leczenia i diagnostyki, a także gromadzenia, przechowywania, przesyłania i przetwarzania danych medycznych. Dzięki współpracy z klastrem, będziemy mogli realizować nowe projekty związane z tym obszarem.

Jesteśmy dumni z członkostwa w klastrze Life Science i widzimy w nim olbrzymi potencjał do dalszego rozwoju naszej firmy oraz współpracy z innymi partnerami w branży.

Więcej: https://www.lifescienceopenspace.com/organizations/PixelTechnologyg16nwn44/338387