Od pracy fabrycznej do pracy platformowej

Za nami kolejna edycja konferencji “Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Wydarzenie w tym roku przebiegła pod hasłem “Od pracy fabrycznej do pracy platformowej”, a jednym z punktów w agendzie była prezentacja Uczestnika Klastra, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej “Zarządzania bezpieczeństwem pracy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”.

Sylwia Hochmut, Koordynator ds. PPOŻ. i Szkoleń w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przedstawiła wyzwania w zakresie bhp z jakimi mierzy się ten największy w regionie przewoźnik kolejowy.

Legendarne hasło Henryego Forda kończące prezentację ŁKA idealnie podsumowuje tematykę konferencji “Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.