Forum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji

W dniu 26 marca 2024 roku, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) zorganizowały wydarzenie o nazwie “Forum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji”. Wydarzenie to miało na celu zgłębienie obecnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym oraz zbadanie roli sztucznej inteligencji w kontekście wyzwań, szans i zagrożeń dla przedsiębiorców.

Jednym z kluczowych punktów tego forum był panel dyskusyjny poświęcony tematowi “Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia dla przedsiębiorców”. Podczas tej sesji omawiano różne aspekty bezpieczeństwa cyfrowego, identyfikując główne zagrożenia oraz poszukując skutecznych strategii obronnych. Moderatorstwo nad panel dyskusyjnym sprawował Paweł Henig, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W gronie ekspertów i przedstawicieli branży uczestniczyli: ppłk. dr inż. Andrzej Bogdański z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Michał Brykowski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Paulina Krakowska oraz Waldemar Nurzyński – eksperci z PKO BP, oraz Grzegorz Trzciński reprezentujący Eviden GDC Poland oraz Łódzki Klaster ICT.

Grzegorz Trzciński, będący jednym z uczestników panelu, wniósł znaczący wkład w dyskusję. Jako ekspert z obszaru nowoczesnych technologii informacyjnych, podzielił się swoją wiedzą na temat najnowszych trendów w cyberbezpieczeństwie oraz przedstawił praktyczne rozwiązania mające na celu ochronę przedsiębiorstw przed atakami cybernetycznymi.

W trakcie dyskusji poruszono wiele istotnych kwestii, w tym rosnące zagrożenia ze strony cyberprzestępczości, konieczność ciągłego dostosowywania się do ewoluujących technik ataków oraz potrzebę edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa na wszystkich szczeblach organizacji. Uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że walka z cyberprzestępczością wymaga współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, a także ciągłego doskonalenia zarówno technologicznych, jak i ludzkich zasobów.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego uczestnicy mieli okazję do dalszych dyskusji i networking’u, wymieniając się doświadczeniami oraz poglądami na temat najnowszych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Forum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji w Łodzi stanowiło ważne wydarzenie dla świata biznesu i technologii, pozwalając na identyfikację najbardziej palących problemów oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań mających na celu ochronę przed cyberzagrożeniami w erze cyfrowej.