C-level łódzkiej branży IT

W murach Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie o charakterze C-level łódzkiej branży IT, połączone z dyskusją panelową o luce pokoleniowej w kształceniu kadr dla nowoczesnej gospodarki.  

W wystąpieniu Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik przedstawił dane o średnim wynagrodzeniu i średnim wieku nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie informatyków. Dane te nie są optymistyczne – bez zdecydowanych działań wkrótce może zabraknąć dydaktyków, przez co będziemy zmuszeni ograniczać liczbę studentów. Podsumowując swoją wypowiedź Rektor zauważył, że ”w murach uczelni mamy inteligencje naturalną – ale już wkrótce może zabraknąć kadr, które powinny uczyć sztuczną inteligencję”. 

W dyskusji, moderowanej przez dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską (Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii Uniwersytetu Łódzkiego) udział wzięli: 

– prof. Andrzej Romanowski (Prorektor ds. Kształcenia, Politechnika Łódzka
– Grzegorz Trzciński (Technology Business Development & Site Manager Łódź w Eviden GDC, Przewodniczący Komitetu Sterującego Łódzkiego Klastra ICT) 
– Marek Walczak (Program Manager w HARMAN Connected Services Poland, Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Kształcenia Łódzkiego Klastra ICT). 

Dyskusja dotyczyła m.in. kluczowych przyczyn powstawania luki pokoleniowej – w tym atrakcyjności pracy na uczelniach. Zarówno praca na uczelni, jak i w firmach, daje różne możliwości – w tym kontakty i podróże zagraniczne czy realizację ciekawych projektów, ale nieatrakcyjne (w porównaniu do przemysłu) wynagrodzenia naukowców z szeroko pojętej branży informatycznej powodują spadek liczby nowych nauczycieli akademickich. Rachunek ekonomiczny jest prosty – nawet najwięksi pasjonaci dydaktyki zderzają się ze spłaszczoną siatką wynagrodzeń, która powoduje, że pensja (młodego) nauczyciela zbliżona jest do wynagrodzenia pracowników administracyjnych czy obsługi. Jednym z rozwiązań mogłoby być zbliżenie poziomu wynagrodzeń w IT w uczelniach i firmach – tak, by ograniczyć odpływ nauczycieli z uczelni do szeroko pojętego biznesu. 

Panel dyskusyjny był przyczynkiem burzliwej dyskusji, w której głos zabrali reprezentanci zarówno przedsiębiorstw, jak i łódzkich szkół wyższych. Zauważony został zarówno problem  postrzegania Łodzi jako miasta atrakcyjnego do stworzenia swojego miejsca do życia oraz odpływ dobrze wykwalifikowanej kadry do innych miast, a także zacieśnienia współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami – zarówno projektowej, jak i w obszarze kształcenia. 

Czwartkowe spotkanie miało również charakter networkingowy, a dyskusje – m.in.  o jakże ważnym problemie luki pokoleniowej w kształceniu informatyków toczyły się w kuluarach. Łódzki Klaster ICT działa na rzecz branży w regionie łódzkim – spotkanie  pozwoliło na nawiązanie oraz zacieśnienie kontaktów pomiędzy uczelniami, biznesem a łódzkim samorządem.