Digica x Łódzki Klaster ICT

Podczas wczorajszego posiedzenia Komitetu Sterującego Klastra mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Digica – Tomasz Krawczyński i Anna Paluszkiewicz., którzy przedstawili prezentację firmy kandydującej do członkostwa w Klastrze.

Digica działa w Łodzi od 2016 roku, swoje działania skupia wokół szeroko pojętej sztucznej inteligencji ze specjalizacją w uczeniu głębokim. Wdraża projekty AI w rzeczywistych dziedzinach medycznych, takich jak diagnoza, obrazowanie medyczne, badanie ruchu i procedury chirurgiczne.

Cieszymy się niezmiernie na nadchodząca współpracę wierząc, że Łódź ma potencjał aby stać się w niedalekiej przyszłości wiodącym ośrodkiem na skalę kraju specjalizującym się w zagadnieniach AI.

Chcesz razem z Nami kreować zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość branży IT w regionie? Dołącz do Nas już dziś – zapraszamy do kontaktu.