Future Mobility

Szacuje się, że w 2050 r. ponad 17% potencjału biologicznego planety będzie wykorzystywane do mobilności miejskiej. W odpowiedzi na te potrzeby Politechnika Łódzka oferuje studia II stopnia na kierunku Future Mobility na Wydziale Mechanicznym oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

29 września odbyła się ważna dyskusja na temat Future Mobilty i kształcenia kompetentnych kadr w tej dziedzinie, w szczególności:

–  obecne i przyszłe trendy w rozwoju mobilności,

– infrastruktura transportowa w dużych aglomeracjach na przykładzie Łodzi,

– współpraca trójstronna: Politechnika Łódzka – przemysł – Urząd Miasta Łodzi.

Wśród uczestników danelu dyskusyjnego znaleźli się:

prof. Krzysztof Jóźwik, Rektor Politechniki Łódzkiej, Tomasz Szkudlarek, Dyrektor Oddziału w Łodzi, ZF, Tomasz Krysiński, Centrum Badań i Rozwoju we Francji, Airbus Helicopters, Renata Graczyk, Dyrektor Oddziału w Łodzi, Airbus Helicopters, Marek Walczak, kierownik programu, Harman Automotive Poland, Bartosz Rożak, kierownik działu oprogramowania, TomTom, Grzegorz Trzciński, przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra reprezentujący firmę Eviden GDC, Piotr Marciniak, dyrektor działu Connected Car, MakoLab.

Dekarbonizacja to jeden z ważnych elementów strategii biznesowej Eviden dlatego cieszymy się, że reprezentacja naszej firmy mogła byc częścią tej dyskusji.