Zaproszenie na dyskusję o Future Mobility na PŁ

Mobilność przyszłości – czyli jaka? Na to pytanie, fundamentalne dla przemysłu motoryzacyjnego, odpowiedzi będą szukać naukowcy i eksperci. Zapraszamy na spotkanie „Mobilność przyszłości: wymiana doświadczeń i Integracja firm branży lotniczej oraz automotive z udziałem Politechniki Łódzkiej”, które odbędzie się 29 września o godz. 11.00 w Sali Senatu PŁ, znajdującej się w gmachu Alchemium.

W programie wydarzenia znajdą się prezentacje perspektyw rozwoju firm: Tom-Tom (systemy nawigacyjne), ZF (pojazdy autonomiczne, systemy bezpieczeństwa w pojazdach), Airbus Helicopters (budowa i eksploatacja pojazdów w tym elektrycznych i autonomicznych), MakoLab (technologie Connected Car), Harman (technologie 5G i ICT), Forvia (budowa i eksploatacja pojazdów).

Ważnym elementem spotkania będzie dyskusja nt. mobilności przyszłości i kształcenia kompetentnych w tym zakresie kadr, w szczególności:

  • obecnych oraz przyszłych trendów w zakresie rozwoju mobilności,
  • infrastruktury transportu w dużych aglomeracjach na przykładzie miasta Łodzi,
  • trójstronnej współpracy: Politechnika Łódzka – przemysł – urząd Miasta.

Przewiduje się, że w roku 2050 dwie trzecie światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Łączna liczba przejechanych kilometrów w miastach potroi się w porównaniu z obecną sytuacją, a ponad 17% potencjału biologicznego planety zostanie wykorzystane na potrzeby mobilności w miastach. Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na mobilność osób i towarów w obszarach miejskich tylko poprzez rozbudowę infrastruktury nie będzie już możliwe.

W odpowiedzi na te potrzeby Politechnika Łódzka oferuje studia drugiego stopnia Future Mobilty na Wydziale Mechanicznym i w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Jak mówi dr hab. inż. Damian Batory, prof. PŁ i przewodniczący rady kierunku studiów:

Ten nowy i interdyscyplinarny kierunek studiów stanowi odpowiedź Politechniki Łódzkiej na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie rynku mobilności nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jego celem jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania, optymalizacji oraz zarządzania obecną oraz przyszłą infrastrukturą mobilności w aspekcie tworzenia nowego, wydajnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska transportu.