Organizowana przez ICT Polska Centralna Klaster akcja Join IT in Łódź polega na promowaniu zatrudnienia specjalistów związanych z IT. Motywem przewodnim akcji jest kariera w branży informatycznej w Łodzi – pierwszy cykl w 2020 roku poświęcony był przebranżowieniu, drugi – w 2021 roku – pod hasłem “Wczoraj uczeń, dziś pracownik”, zachęcał uczniów szkół średnich z województwa łódzkiego do związania swojej przyszłości zawodowej z Łodzią.

W tegorocznej odsłonie Welcome on board powstały klipy promujące zatrudnienie w łódzkich firmach IT poprzez historie młodych informatyków z zagranicy. Łódź od zawsze jest miastem wielokulturowym. W XXI wieku nadal jesteśmy „ziemią obiecaną” dla wielu specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. W ramach cyklu promujemy Łódź jako miasto wysokich technologii z dobrymi uczelniami i firmami z branży IT, które są otwarte na pracowników pochodzących z różnych krajów. Oprócz naturalnej w obecnej sytuacji migracji z kierunku wschodniego, mamy również reprezentantów innych krajów – jak Kanada i Tunezja.

Pierwszy klip – zwiastun cyklu pokaże koncepcję kampanii, pozostałe 7 klipów przedstawi historie bohaterów – obcokrajowców pracujących w IT, w tym tych którzy studiowali w Łodzi (ale nie tylko), zaaklimatyzowali się tu i związali z naszym miastem swoje życie zawodowe i prywatne.

Skip to content